U před mnoha měsíci jsem nabádala lidi, aby si nechali změřit protilátky. Já tak učinila 2x, ale bez pozitivního výsledku. Mám strašnou smůlu a covid se mi neustále vyhýbá. Zvažuju, že budu stát žalovat na diskriminaci kvůli zdravotnímu stavu. Můžu já za to, že mám tělo, které se prostě umí ubránit? Mám kvůli tomu být trestaná? To teď ale není podstatné. Důležité jsou jiné záležitosti, konkrétně pak protilátky Vivien Babišové. Ta jich má prý takovou fůru, i když vůbec netušila, že nejstrašnější ze všech nemocí kdy prodělala, že se na doporučení lékařů vůbec, ale vůbec, chuděra malá, nemůže očkovat. No já se picnu! Všem ostatním lidem se očkování i po covidu doporučuje, s protilátkami se nikdo nezdržuje, v obchoďáku nebo na nádraží do vás „lékaři“ naperou to, čemu říkají vakcína, a že by někoho zajímal, to se opravdu nedá říct.

O Vivieniných protilátkách se dočtete více zde.

Postup, který lékaři použili u Viven je přitom jako jediný nejen dle lege artis, ale i v souladu s právními předpisy.

Zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl psán ještě v době před prasečí chřipkou, SARS 1, MERS, SARS2 a jinými zábavnými viry, totiž s tím, že někdo nebude očkován, když má protilátky, počítá. Např. v § 9 odst. 3 (dětské zotavovací akce) se uvádí:

Nemá-li dítě registrujícího poskytovatele, vydává posudek poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. V případě zotavovací akce tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis

Obdobně se pak s imunitou pracuje v § 50 (mateřské školy):

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo výchova dětí nad 3 roky věku v předškolních zařízeních, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče.

To, že se očkuje hlava nehlava a protilátky se nezjišťují, je přitom vážný problém. Upozornil na něj (znovu) profesor Beran v rozhovoru pro Echo:

Hnusí se mi, že by se lidi měli dělit na ty, kdo měli štěstí, covid chytili a mají protilátky, k nim přiřazené očkované a na ty, kdo jsou tak zdraví, že se nenakazili a očkovat se nechtějí z nejrůznějších důvodů. Proto si nemyslím, že je cesta dávat výhody těm, kdo jsou očkovaní/s protilátkami. Myslím si ale, že by si jednak všichni, kdo o očkování vůbec uvažují, měli nechat protilátky zjistiti. Těch pár stovek vám za to stojí. Navíc se díky tomuto testování ukáže, kolik že lidí vlastně ty slavné protilátky má. Řekla bych, že já a David budeme jedni z mála v ČR, kdo se tím nablblým covidem nenakazili nebo nejsou očkovaní. Jsme jistě strašlivě nebezpeční a zabijeme nejméně jeden domov důchodců a tři koťata a dva norky.

%d bloggers like this: