V dubnu jsme se na rodiném výletě setkali s policejní šikanou. Policisté nám nechtěli dovolit pokračovat ve výletu do přírody a požadovali prokázání totožnosti. Proto jsme podali na postup policistů stížnost. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje nyní dospělo k závěru, že policisté pochybili v obou bodech:

Zpráva o šetření z 11. 5. 2020 uvádí:

„Policisté porušili ustanovení § 11 písmene a), c) zákon o policii týkající se přiměřenosti postupu, neboť za daných okolností neměli oprávnění stěžovatelům zakazovat vstup do CHKO Pálaba i přes skutečnost, že v danou chvíli byl dle tvrzení policistů v dané době větší pohyb osob a tím zvýšené riziko šíření koronaviru…“

A dále:

policisté na místě události neměli za uvedených podmínek důvod po stěžovatelích požadovat prokázání jejich totožnosti v souladu s ustanovením § 63 odst. 1 a 2 zákona o policii, kde jsou taxativně vymezeny důvody oprávnění policistů vyžadovat prokázání totožnosti. Uvedeným jednáním dotčených policistů byla osobám stěžovatelů způsobena bezdůvodná újma, kdy stěžovatelé byli nuceni na místě strpět provedení požadovaných úkonů týkajících se prokázání jejich totožnosti. Policisté tímto porušili ustanovení § 11 písmene a) a c) zákona o policii, týkající se přiměřenosti postupu.“

Jsme rádi, že na krajském ředitelství stále znají text zákona o policii. Zbývá jen dodat, že policisté nám sami zdůrazňovali, že jsme první, kdo proti jejich postupu cokoli namítá, ostatní občané, kterým vstup na Pálavu bez zákoného podkladu zakázali, se bohužel nebránili a prostě šli asi domů.

%d bloggers like this: