Po ústavním soudu Rakouska reagovali soudci z jiné části bývalé monarchie. V Bosně a Hercegovině zrušil tamní ústavní soud povinné zahalování obličejů.

Soudci dospěli k závěru, že roušková opatření porušovala základní práva a svobody garantovaná jednak ústavou a jednak Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Roušky zasahovaly do práva na soukromí a na rodinný život a do svobody pohybu.

Problémy, jak lze aspoň dovodit z kratičké noticky na webu Ústavního soudu BiH, byly i s pravomocí orgánů, které opatření vydaly.

Omlouváme se za nedostatek informací, ale víc jsme jich na webu ústavního soudu BiH nedohledali.

%d bloggers like this: