Včera vyšla zpráva BIS za rok 2020. Je tam samozřejmě i kapitola o covidu (ačkoliv zajímavější a podstatnější je ta o politickém islámu, který já osobně vnímám jako problém číslo jedna pro naši svobodu, ale to není žádná novinka). Pojďme ale k tomu příšernému viru, který nedovolí v kombinaci s nesolidárními sobeckými neočkovanci našim přetíženým zdravotníkům si pořádně užít Vánoce.

Zpráva BIS zde.

Co se v ní píše? Samý ko*otiny.

Pandemická krize také způsobila vzedmutí vlny negativních reakcí vůči protiepidemickým opatřením, která vedla až ke zformování tzv. anti-covid hnutí, jež se vymezuje nejen proti vládním opatřením bránícím šíření nemoci, ale zpochybňuje i závažnost onemocnění covid-19 jako takového. V tomto hnutí došlo k propojení nespokojených občanů a představitelů české dezinformační scény, kteří se na organizaci některých akcí taktéž podíleli. BIS se v rámci své působnosti zabývala zneužitím negativních nálad vyvolaných protiepidemickými opatřeními k podněcování násilí, organizování šíření záměrně nepravdivých informací, jakož i k uplatnění nebo šíření potencionálního vlivu cizí moci. Realita protiepidemických opatření posunula související dezinformace a konspirace blíže i k té části veřejnosti, která se za normálních okolností vyhýbá tématům tradičně náchylným k manipulaci. Přestože však dezinformace a konspirace v loňském roce zasáhly širší vrstvu obyvatelstva než obvykle, anti-covid hnutí se širokou veřejnost zmobilizovat nepodařilo. K minimalizaci jeho společenského vlivu přispěla mimo jiné vzájemná animozita představitelů hnutí vedoucí nejen k absenci jednotné organizace a vůdčího aktéra, ale i k dalšímu tříštění celé anti-covid scény.

Lidi, tady jsem vás chtěla o něco poprosit. BIS má zčásti pravdu. Mnozí se chovají jako blázni, pokud jde o zdroje, kterým věří a které konzumují. Buďte doopravdy opatrní na to, jaké zdroje používáte. Já jsem třeba v šoku z téhle obludné lži zveřejněné na obskurním webu Fakta24.

Co to je sakra za snůšku keců? Za prvé – nejsem advokátka, což lze snadno ověřit. Za druhé, a to je důležité, nejde o žádný nález, do prkenný vohrady, co to je za matení veřejnosti? Komu to slouží, tyhlety lži?

Štve mne strašně i takovýto komentář, který vůbec nevychází z toho, jaká je situace a uvádí lidi v omyl ohledně toho, co se okolo zatracených opatření děje. Není vůbec pravda, že pokuty jsou nějak automaticky nezákonné a budou nejpozději u ÚS zrušeny. Ústavní soud je jedna velká banda, neudělali vůbec nic. Zalezli a nechali nás v tom. Nebudou s velkou pravděpodobností nic rušit. Opatření jsou zákonná, dokud je nezruší soud. To se neděje, tudíž jsou všechny pokuty na jejich základě udělené rovněž zákonné, lze se proti nim bránit, ale vůbec nevíme, jak bude soud rozhodovat. Zaměstnavatele nemusí přijít vůbec nic draho, výpovědi mohou být klidně soudem zhodnoceny jako zákonné. Nevíme aktuálně vůbec nic, jen to, že je třeba se bránit všemi možnými prostředky, ale současně si být vědomi toho, že nežijeme v právním státě a že našim právům není aktuálně poskytována soudní ochrana a možná ani nebude.

Nechápu, proč Rajchl něco takového píše. Vždyť to NENÍ pravda a nic takového z nějakého rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace nevyplývá. Nevím, nerozumím tomu. Ale jedno vím jistě: dávejte si prostě majzla na všecky. I na mě byste si měli dávat pozor, moje texty prověřit. Heslo dne je jasné: nikomu nedůvěřovat a nebýt hloupý. Když sdílíte a používáte výše uvedený text z webu Fakta24, dáváte jen BIS a jí podobným munici. Jste pak opravdu za idioty. To se nedá říct jinak a slušně.

Zdůrazňuju, že s panem Rajchlem nemám absolutně nic společného, nejsme žádní kolegové a s textem na jeho FB nesouhlasím. Je to podle mne právní kojotina. Odůvodnění rozhdonutí ÚS o odmítnutí poskytnutí informace lze použít podle mého názoru v komunikaci se zaměstnavatelem, ale vůbec nic to nezaručuje a nic z něj samo o sobě nevyplývá. Dále se hodí do žaloby, kdy ho samozřejmě hned použitju, ale ani od toho si moc neslibuju, protože NSS se rozhodl strčit hlavu do písku a nerozhodovat.

No ale vraťme se k BIS. Co ti šikulové ještě vykoumali? Tohle je až k smíchu. Kam oni na ty kecy chodí?

Nejaktivnějšími šiřiteli dezinformací jsou často osoby silně motivované svým ideovým přesvědčením, které tradičně inklinují k sympatiím k autoritářským mocnostem či jejich představitelům a jsou zároveň nezřídka přesvědčené, že konají „osvětu“ společnosti zaslepené mainstreamovým či oficiálním výkladem událostí. Část z nich se sice považuje za moderní disidenty utlačované majoritní společností, ale paradoxně jsou to zejména tito jedinci, kteří vědomě i nevědomě přispívají k prosazování zájmů cizí moci, a to na úkor strategických zájmů ČR. Někteří autoři či šiřitelé dezinformací jsou motivováni vlastním ekonomickým prospěchem, který jim jejich šíření přináší (např. jako odměnu z reklamy nebo sponzoring od spřízněné entity).

Když to ale vezmu kolem a kolem, zase tak vtipné to není. Za chvíli bude jakákoliv pochybnost o páchání dobra v boji s covidem brána jako terorismus s tvrdým trestním postihem, ne? Zajímavá je pak ještě jedna pasáž, kterou se vracím k politickému islámu.

Pandemie také výrazně zasáhla do chodu české muslimské obce. Primárním zdrojem sociálního kontaktu mezi muslimy byl během pandemie internet, především sociální sítě a další komunikační platformy. Ty jsou často užívaným kanálem k šíření islamistické radikalizace a konspiračních teorií, nicméně BIS nezískala informace o tom, že by reálné riziko radikalizace českých muslimů prostřednictvím sociálních sítí vzrostlo.

No, zjevně se máme na co těšit…

%d bloggers like this: