Dnes jsem si přečetla na Echo24 článek s názvem „Bič na studenty: bez testu je na kolej či internát nepustí“. Vyhrožovat a vydírat univerzity a střední školy (i ty základní) umí, jen co je pravda! Nemusíte se nechat. Doporučuju vrátit úder.

Testovat se samozřejmě budou muset jen ti studenti, kteří nejsou očkovaní. přitom je už doopravdy notorietou, jak s oblibou píše Nejvyšší správní soud ve vztahu k existenci pandemie, že očkovaní mají stejnou virovou nálož, a tudíž jsou pro svoje okolí stejně „nebezpeční“ jako neočkovaní jedinci. Mají-li výjimku z testování, je to v rozporu s právy druhých. Současně tím vysoké a střední školy jednoznačně porušují svoje povinnosti spočívající v zajišťování bezpečného a zdravého prostředí pro všechny, ať už studující (ubytovací řády kolejí) či pracující (BOZP).

§ 29 školského zákona (bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních):

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

Mám pro vás jedno doporučení: žalujte svoji alma mater nebo střední školu (anebo základní) za to, že nedokáže zajistit všem lidem bez rozdílu ochranu zdraví a života. Vedle toho by samozřejmě měl být podán i návrh na zrušení předmětného opatření obecné povahy – mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, o tom žádná, ale chcete-li se spořit se školou, tohle je cesta.

%d bloggers like this: