Bez roušky ve školách: důtka nebo vyloučení?

Spolu s povinností nosit roušky na školních chodbách se objevily také výhružky – děti prý budou trestány kázeňsky, jestliže se zahalování obličejů nepodvolí. Protože takové postupy nejsou akceptovatelné, podívali jsme se blíže na systém kázeňských opatření podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Podmíněné vyloučení a vyloučení Podle § 31 školského zákona se kázeňským opatřením rozumí … Pokračování textu Bez roušky ve školách: důtka nebo vyloučení?