Dnes Ústavní soud zastavil řízení o návrhu senátorů, který se týkal bohoslužeb. Odůvodnění si můžete přečíst na stránkách Ústavního soudu.

Tohle není ale ta hlavní a nejdůležitější zpráva. Ústavní soud totiž ve své aktualitě zdůraznil tučným písmem následující:

Zrušená krizová opatření se tedy nestávají vůči ústavnímu přezkumu imunní a v případě, kdy by byla použita v rozhodovací činnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k jednotlivcům, by Ústavní soud mohl svůj názor na ústavnost takto konkrétně aplikované normy v řízení o ústavní stížnosti vyslovit...

Navzdory poměrně krátké „životnosti“ v současnosti přijímaných krizových opatření ovšem pochopitelně není vyloučen ani jejich tzv. abstraktní přezkum. Procesní postup Ústavního soudu však závisí i na aktivitě navrhovatele, který v případě, že bude obsahově totožná či obdobná norma vtělena do nového krizového opatření, může svůj návrh patřičně doplnit.“

Jestliže tedy někdo dostane doopravdy pokutu třeba za otevřenou hospodu, může se proti vládním nesmyslům bránit ústavní stížností. Jde tedy o jednu z cest právě pro podnikatele. Pokuty nikomu nepřejeme, ale dobrá zpráva je, že existuje jiskřička naděje na spravedlivý soud.

Důležitá je také skutečnost, že se už našel jeden statečný soudce, který na rozdíl od všech ostatních soudů chtěl návrhu senátorů vyhovět. Je jím Pavel Šámal. Je tak prolomena jednotnost ústavních soudců, kteří jinak pouze hledají důvody, jak stížnosti občanů a návrhy senátorů odmítat.

%d bloggers like this: