V rámci žaloby, kterou podala jedna pečovatelka z domova pro seniory proti opatření ministerstva zdravotnictví, argumentujeme proti PCR a antigenním testům. U PCR testů je problém, že nevypovídají nic o tom, jestli je či není člověk vůbec nakažený a zda je infekční. Navíc je velmi důležité, kolik tzv. amplifikačních cyklů se při testování odebraného vzorku provede, protože příliš velký počet testů způsobuje, že testy jsou falešně pozitivní. PCR testy plodí jen armádu těch, u kterých testy zjistili přítomnost části RNA koronaviru a dávají vládě zbraně k tomu, aby nás dál šikanovala nesmyslnými a tvrdými opatřeními s dalekosáhlými důsledky pro všechny.

Antigenní testy se zase vůbec nehodí pro testování asymptomatických jedinců. Jsme zvědaví, jak soudy s naší argumentací naloží.

Proč je špatně testovat zdravé a asypmtomatické antigenními testy?

Přímo na stránkách ministerstva zdravotnictví najdete toto stanovisko:

Antigenní test nelze chápat jako rovnocenný ekvivalent PCR diagnostiky. Vůbec by neměl být používán jako skríninkový k vyšetřování jedinců s nízkou pravděpodobností infekce (tj. například u asymptomatického jedince bez kontaktu s onemocněním či pro skrínink na letištích či hraničních vstupech). Výsledky je nutné interpretovat obezřetně a v kontextu epidemiologické situace, zvláště pak pamatovat na riziko falešné negativity v oblastech s vyšší prevalencí onemocnění a na riziko falešné pozitivity v oblastech s nižší prevalencí onemocnění. Je zřejmé, že nejvyšší pravděpodobnost zachycení antigenu SARS-CoV-2 v klinickém materiálu je těsně (- 1 den) před manifestací onemocnění a v prvních dnech onemocnění (do 5 dnů od začátku příznaků).“

  • Stanovisko Americká společnosti pro mikrobiologii (American Society for Microbiology)

Americká společnosti pro mikrobiologii uvádí:

„Data on antigen test performance characteristics in asymptomatic individuals are limited. Although many groups are evaluating antigen tests in various settings, complete data that could inform the approach of using this testing frequently in asymptomatic populations are not yet available. Until such data are available, it is impossible to know whether frequent use of these tests in asymptomatic people is appropriate.“

  • Doporučení Evropské komise z 18.11.2020

Evropská komise ve svém doporučeníon the use of rapid antigen tests for the diagnosis of SARS-CoV-2 infection[3] uvádí:

„Regarding the possibility to use of antigen tests in asymptomatic persons, it should be noted that, until now, very limited data is available regarding the performance of rapid antigen tests in this context. Moreover, for the currently available rapid antigen tests, manufacturers’ instructions do not mention asymptomatic persons as a target population.“


%d bloggers like this: