Agenda 2030 (navazující na Agendu 21) je spolu s The Great Reset oblíbeným tématem populárních videí. Dost pochybuju o tom, že jak Agendu, tak knihu lidé, kteří věří oněm videím, četlo (což ale nikomu nebrání v tom, aby šířil bludy). Ani já jsem samotnou Agendu neprošla, ale přelouskala jsem před pár lety Strategický rámec Česko 2030. Kdyby vás zajímalo, jak postupuje ČR s implementací Agendy 2030, máte právě teď možnost se zapojit do diskuse, protože probíhá aktualizace Strategického rámce. Možná, že je to dobrý prostor, jak se pobavit s politiky a trochu ovlivnit to, jestli budeme dál směřovat úplně do psí díry, nebo se ta špatná trajektorie trochu vychýlí.

Kulaté stoly budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování opatření a doporučení v 6 klíčových oblastech ČR 2030. Prvních 6 kulatých stolů proběhlo online formou během června 2021. Zápisy z nich si můžete přečíst zde. Druhá etapa kulatých stolů proběhne v září 2021. Registrovat se k účasti na kulatých stolech můžete prostřednictvím emailu na adresu pavla.cvachovcova@mzp.cz.

I když se kulatého stolu nezúčastníte, zápisy projít můžete (a ptát se na ně politiků). Je v nich vždy něco zajímavého.

Z diskuse vzešlo několik podnětů, mezi které lze mj. uvést:

Potřeba danit negativní externality;

Nezbytnost stabilizovat daňový systém;

Uhlíková daň je potřebná, nicméně nastavení výše a pokrytí by mělo být na evropské úrovni, abychom se vyhnuli klasickému problému při politickém prosazování na národní úrovni. Je to zároveň součást komplexu klimatických politik;

Plyn je doposud v ČR nenahraditelný v kontextu jeho tranzitivní funkce a reálné dostupnosti jiných zdrojů. V oblasti využití biomasy chybí v ČR kritéria pro její udržitelnost. Cirkulární ekonomika neumožňuje využít odpady jako významný zdroj. Dopadem může být rozpad teplárenské soustavy nebo omezení dostupnosti dodávek tepla;

Spotřeba materiálu a dalších zdrojů není v rámci aktualizace IP více podchycena. Vysvětlením je fakt, že tato oblast řešena v rámci přípravy samostatné koncepce Cirkulární Česko 2040, i vč. zapojení dobrovolných nástrojů.

Některé podněty jsou vážně zajímavé! Jak s nimi asi bude naloženo? Že by se jednalo o kroky ve prospěch lidstva? Hmm…

%d bloggers like this: