Místopředseda ČAK Tomáš Sokol byl jedním z prvních advokátů, kteří se vymezili proti tomu, jak vláda vyhlášením nouzového stavu pošlapala principy právního státu. V aktuálním Bulletinu advokacie č. 7-8/2020 pak stojí na str. 5 za přečtení jeho úvodník nazvaný „Kdo, když ne my?“

Tomáš Sokol zde poukazuje na to, že Komora se v nedávné minulosti vyjádřila „i k pokusům vlády redukovat občanské svobody ve jménu údajného boje s koronaviremOvšem způsobem, který možná zmíněnému koronaviru poněkud škodil, ale mnohem více škodil občanským svobodám.“ Ano, s tím rozhodně souhlasíme.

A jak Tomáš Sokol svůj úvodník uzavírá? „Takže kdo, když ne my? Za sebe bych tedy tuto introspekci uzavřel tím, že podle mého přesvědčení, pokud jsme v minulosti křičeli, protestovali, připomínkovali a jinak se kriticky vyjadřovali, bylo to plně v souladu s tím, co je též posláním advokáta. A ještě, že nevidím žádný důvod tento kurz měnit.“

Ano, být advokátem znamená také to, že nemlčíme, pokud jsou pošlapávána lidská práva a svobody.

%d bloggers like this: