S opravdovým zděšením si člověk čte zprávy z Německa. Ano, jejich média fungují nepochybně stejně odporně jako ta naše, pod vlivem politické korektnosti jsou déle a mnozí do ní zabředli až po uši a nikdy se už nevyhrabou, ale přesto by člověk měl těm varovným informacím naslouchat.

MEGALOCKDOWN

Včera okolo desáté večer jsem si říkala, že už to zapíchnu a trochu si odpočinu, než začne nové šílené kolečko boje na život a na smrt. Přesto jsem se neprozíravě rozhodla, že ještě schválím příspěvky ve facebookové skupině Stav bez nouze. A to jsem neměla dělat. Jedna uživatelka sdílela zprávu z německého Bildu, že bláznivá Merkelová hodlá zavést tzv. megalockdown (něco jako totální lockdown, o kterém na jaře fantazíroval Prymula). Přiznám se, že jsem se cítila mimořádně mizerně.

Megalockdown by asi znamenal, že po několik týdnů (těžko říct kolik) by lidé opravdu nesměli opustit svoje domovy. Jídlo by jim možná zabezpečovala armáda, psy byste mohli venčit 2x denně, k lékaři by se smělo jen s akutními věcmi (bezvadné, prevenci u nepotřebujeme, na jiné nemoci mohou lidé klidně zemřít, koho to zajímá), do práce by se nechodilo, do přírody už vůbec ne. Těžko si představit, jaká že opatření Němce doopravdy čekají.

Protože nesmyslná a naprosto nefunkční opatření (proč tedy údajně pořád tolik lidí zmírá s covidem, když už od října máme nový nouzový stav, nosíme náhubky, nic nefunguje a nikdo nepracuje, děti nechodí do škol a lidé nemají přístup ke zdravotní péči?) právě od Německa všechny státy opisují, můžeme se oprávněně děsit, co čeká nás. Umíte si představit, že by vám stát zakázal nakupovat potraviny? Že byste nesměli opustit domov? Že mezi námi skutečně žijí tací, kdož by v řadách armády či policie neváhali vzít zbraň na své vlastní spoluobčany nebo vůči nim užít hrubého násilí? Já už si to po zkušenostech roku 2020 představit umím.

Je velkou otázkou, proč to Merkelová dělá? Kdo za tím vším stojí, opravdu nevíme. Že jde o nezbytná opatření kvůli viru se smrtností 0,3%, který je nebezpečný pro velmi staré a velmi nemocné (mrtví mají průměrný věk 80 let a není jich nijak zvlášť mnoho), tomu už může věřit jen naprostý hlupák. Je navíc evidentní, že promořování funguje (imunita vzniká, to už vědci dokázali a rozhodně ne na nějaké 3 měsíce, jak se nám snaží vláda nalhat), virus se nedá opatřeními zastavit. (Opravdu si někdo myslí, že opatření zastavila chřipku? Jasně – v čem je tedy koronavirus tak odlišný od viru chřipky, že na něj opatření vůbec nezabírají a na chřipku údajně na 100%? Prosím jen rozumné odpovědi, en bláboly, že má nějaké děsné R nebo že je oproti chřipce táááák infekční, bla, bla, bla. Doložte laskavě argumenty, ne emoce). Jenže když vyloučíme možnost, že opatření skutečně přijímáme kvůli hloupému viru, tak si musíme položit otázku, proč je tedy přijímáme?

Těžko říct, proč Merkelová začala vyvádět jak šílená zrovna teď. Jen blázen věří tomu, že je to kvůli „děsivé“ mutaci koronaviru, ať už africké nebo britské. Je možné, že to má německá vláda nahnuté se soudy, že na rozdíl od těch našich nakonec celý lockdown a příšerná opatření shodí? Proto je potřeba na soudce psychicky tlačit a činit je zodpovědné za ty nebohé slabé mrtvé, aby se báli rozhodovat? Je taky možné, že v Německu se například zdravotníci příliš vzpěčují vakcíně (až polovina se jich prý místy nechce očkovat) a je jim zapotřebí pořádně pohrozit? Nebo už nechce poslouchat taková část lidí, že to hrozí vzpourou? Občanskou válkou? Němci musí být frustrovaní strašně moc, celá léta jsou týraní politickou korektností, příšerným šlendriánem při řešení problémů spojených s islámem a se vším možným. Těžko říct, co se v tom státě doopravdy děje. Jediné, co víme, že Němci byli schopni vést proti ostatním dvě světové války. Někdy mě až děsí, že ten stát je zemí mých předků.

Jako boj s dhimmí

Vedle koronaviru se s Davidem zabýváme politickým islámem (blog nám Aktuálně.cz zakázalo dál tvořit a psát, stejně jako ten můj „koronavirový“), ale považujeme oba boje za velmi propojené, prakticky za totéž, protože obojí je bojem za naše svobody a za lidská práva a štěstí. Politický islám je velmi nebezpečná ideologie (nejde o náboženství, to zdůrazňujeme, ale o ideologii s politickými požadavky, náboženská svoboda tímto budiž nedotčena, pokud je náboženství v souladu se základními právy a svobodami naší kultury, má-li být u nás projevováno, neklade-li žádné požadavky na druhé a na společnost krom toho, aby mohlo existovat v pokoji), která je schopna zničit naše svobody a lidská práva a taky se o to dlouhodobě, po mnohá staletí pokouší. Musíme si přiznat, že metody, které používá Merkelová v údajném boji s koronavirem, jako by z oka vypadly těm, které používá politický islám v boji s káfiry.

Káfiři jsou pro muslimy všichni ti, kdož jsou nevěřící. My všichni jsme káfiři a je možno s námi bojovat jakýmikoliv prostředky, přičemž je dobré nás přinutit, abychom přistoupili na islám. K boji s káfiry slouží politickému islámu tzv. džihád, který není jen terorismus. Je to hlavně boj právní a boj politický.

Politický islám vyvinul velmi dobrou taktiku pro boj s káfiry. Z pohledu islámského práva nemají káfiři absolutně žádná práva. Když žijete jako káfir na území ovládaném politickým islámem, je to s vámi jednoduše špatné. Proto se mnozí raději politickému islámu „podvolí“ a začnou hrát podle jeho pravidel. Stávají se z nich tzv. dhimmí (ano, islám pro to má vážně označení). Profesor Bill Warner, který zasvětil svůj život studiu politického islámu, ve své knize „Samostudijní kurz politického islámu“ píše:

„Dhimmí žijí ve strachu z islámu, ale přistoupili na to, že nebudou politickému islámu odporovat, ale budou ho naopak podporovat. Na oplátku mohou dhimmí žít v bezpečí. Odtud vychází i způsob, jakým dhimmí uvažují. V současnosti jejich roli zastávají naši politici, žurnalisté a intelektuálové. Dhimmí představují Mohammedův jedinečný vynález. Vytvořil nový druh bytosti, která je napůl otrokem. .. Dhimmí ve skutečnosti nebyli svobodní… Všechny tyto zákony jsou staršné, protože vytvořili občanství druhé kategorie. Dhimmí neměli občanská práva. Nesměli muslimy žalovat, ani proti nim zahajovat trestní řízení... Za pomoci zákonů určených pro dhimmí, vycházejících z práva šariá, se islám snaží zničit všechny ostatní kultury. Jejich vůle odolávat obrácení na islám je likvidována absencí občanských práv, zneužíváním, ponižováním a zatížením daněmi.

Více o postavení dhimmí zde.

Ano, systematický teror vedl nakonec k tomu, že dhimmí už to nevydrželi a raději přestoupili na islám. Podvolili se, aby mohli žít. Přijde mi, že naprosto stejný systém využívá dnes Merklová a podle ní ostatní. Oslabení lidských bytostí, jejich stres, strach a žal povedou k tomu, že se mnoho z nich nakonec podvolí. Již dnes tu máme zástupy „dhimmí“, kteří vládu podporují a ještě zákazy a ničení společnosti dokonce žádají, mnozí v krutější podobě. Tito „dhimmí“, kteří jsou již dnes nalomeni, se brzy podvolí a budou ochotni naslouchat jakýmkoli pravidlům, jakýmmkoli pokynům, nebudou už přemýšlet. Bude možno s nimi dělat cokoli. Zakázat jim prakticky žít, dovoleno bude přežívat jako krysy v kanále. Dhimmí, vlastně už „věřící“, budou vděčni a budou tvrdit, že nikdy nic jiného nechtěli. Bohužel budou požadovat, aby se k nim připojili všichni.

Jsou mezi námi tací, kteří ještě bojují, to jsou ti tvrdší z „káfirů“, zatím nejsou „dhimmí“. Je ale otázkou, kolik z nás tvrdý a nelidský nátlak vydrží. Je možné, že přijdeme o naše lidská práva anestanou se z nás ani občané druhé kategorie, budeme „neobčané“. Možná, když vše půjde opravdu špatně, může nastat doba, kdy my, neobčané, nebudeme mít přístup ke službám. Toto já sama pořád považuju za scénář z hororu. Věřím, že musí prohrát zlo, které si pro zjednodušení můžeme ztělesnit“ do některých důležitějších politiků evropského kontinentu. Věřím, že musí vyhrát voboda a pravda, protože za ty položili naši předkové životy.

Merkolová a ti, kteří stojí za ní, zkrátka moc „tlačí na pilu“. To je hloupé. Politický islám postupuje chytřeji, po staletí se drží tak, aby si ukrajoval pořád víc a víc, ale současně se tváří jako utlačovaný chudák, který potřebuje pomáhat. Jednání Merkelové a ostatních politiků proto není pochopitelné. Připomíná svou povahou násilnou kolektivizaci 50. let. Ano – strach udržel Sovětský svaz u moci desetiletí. Ale nakonec přece jen padl. „Aféra koronavirus“ tlačí do stejné pozice celý svět. Nevěřím tomu, že minimálně polovina lidstva, která takový život odmítá, nemá žádnou sílu. není to prostě z povahy věci možné.

Ničí nás „liberální levice“

Já osobně jsem přesvědčena, že vůbec nejde o virus. Nevěřím ale v teorie o elitách v tom smyslu, jak jsou předkládány mnoha zvláštními zdroji. Osobně si myslím, že za tím vším je snaha dokončit urychleně to, co už bylo započato před řadou let: vytvořit společnost dle ideálů liberální levice. Ti, kdo stojí za Black Lives Matter, ti, kdo stojí za Me Too, ti, kdo stojí za prosazováním požadavků politického islámu, ti, kdo stojí za ekologickými alarmisty – ti všichni mají na svědomí snahu o zničení naší společnosti a nahrazení lepším uspořádáním.

Není to nic zvláštního, to všechno už tu mnohokrát bylo. Francouzská revoluce byla stejná, Sovětský svaz nebyl v ničem odlišný. Nacistické představy o uspořádání světa byly naprosto stejné. Revoluce a obrana proti ní je asi běžným způsobem fungování lidské společnosti.

Proto je třeba zpochybnit všechny naše stávající koncepty, je třeba zničit pravidla, podle kterých jsme fungovali. Je třeba lidi zmást a zdeptat natolik, aby byli ochotni přistoupit na naprosto nesmyslnou a tvrdou regulaci společnosti, ve které se nebude smět nic, co nebude výslovně dovoleno. Jsem přesvědčena, že nás čeká velmi reálná obdoba toho, co je v Číně – systém přísných pokynů, kterých se občané budou muset držet, pokud budou chtít alespoň trochu žít. Cílem je mít naprosto zlomené a poslušné občany, kteří nebudou nic požadovat, do ničeho nebudou mluvit a nechají se libovolně ovládat. Takoví jsou ostatně už teď naši politikové a mnozí představitelé. Proto se z toho marastu nemůžeme vyhrabat.

Psychický teror trvá už skoro rok. Mnoho lidí už si říká, že to raději vzdají, že budou souhlasit s čímkoli výměnou za to, že budou mít trochu klidu, že budou mít aspoň iluzi částečně normálního života. Nemůžeme to ale tak snadno vzdát. Nemůžeme se tak snadno podrobit. Jsme přece lidé a máme nezkrotnou touhu po životě a po svobodě.

Nechápu, jak si to my, lidé, můžeme nechat líbit. Nechápu, proč už dávno nebojujeme. Vždyť jde o holý život. O nás, o naše děti, o naše rodiče. Proč se podvolujeme?

P. S. Dnes se mi o Prymulovi i zdálo. Seděl v naší brněnské ZOO na kopečku u výběhu lam s dalekohledem a kontroloval lidi, jestli dodržují opatření. Ráno jsem se tomu docela dobře zasmála.

%d bloggers like this: