Nejsem nijak excelentní matematik, ačkoli jsem chodila na prestižní matematické gymnázium studenty nazývané Jaroška (ale do klasické třídy). Protože mi matematický talent schází, je to nás doma trochu nevyvážené a v Mense je jen mužská část rodiny (ačkoli ta ženská se nedala, zřejmě z nedostatku ješitnosti, testovat :-). Přestože mi zatím chybí pozvánka do prestižního klubu géniů, se zaujetím jsem se podívala na data o úmrtích zveřejněná Českým statistickým úřadem. A trochu jsem počítala. Raději si to ale ověřte, já jsem měla z matiky jen chvalitebnou, jednou i dobrou.

Dostupná jsou data až do 38. týdne roku 2020 (je to zvláštní, kolik týdnů uběhlo, zatímco jsme ve vězení, co?). Z nich vyplývá toto:

V 36. týdnu zemřelo 2001 lidí (pětiletý průměr je 1 958)

V 37. týdnu zemřelo 2 060 lidí (průměr 1 960)

V 38. týdnu zemřelo 2 169 lidí (průměr 1 988)

Podle covidích statistik MZ ČR zemřelo od 30. 8. do 20. 9. (tj. 36.-38. týden) s pozitivním testem na koronavirus (já už nebudu používat ani to okřídlené s covidem, protože to není pravda) přesně 100 lidí. Převis nad průměrným počtem úmrtí ale je 324. I kdybychom řekli (a to je samozřejmě kapitální békovina), že všech těch 100 lidí v průměrném věku cca 78 let a většinou s několika mimořádně vážnými nemocemi zemřelo navíc, pořád nám tu zbývá 224 nevysvětlených smrtí. To je 2x víc než těch s pozitivním testem! Je to samozřejmě jen vztaženo k průměru, pár umrlých může být navíc v jakémkoli roce, ale přesto je to více než zajímavé.

Kdo jsou ti lidé? Proč zemřeli? Jaký byl jejich zdravotní stav? Jakého byli věku? Dostali potřebnou lékařskou péči? Psalo se o nich v novinách? Děsili jejich mrtvolami nevinné staré lidi v domovech důchodců? Nemají snad stejnou hodnotu jako ti s testem? Když už živí bez testu nesmějí na Slovensku chodit mezi lid, možná se to týká i mrtvých. Proč o tom nevíme víc?

KOLIK JEŠTĚ TAKOVÝCH LIDÍ ZEMŘE V BUDOUCNU, PROTOŽE TAK ODPOVĚDNĚ CHRÁNÍME?

P. S.: Drahý ČSÚ, nemohl bys letos udělat výjimku a zveřejňovat data nějak pružněji? Máme 45. týden (a tys nám ukázal teprve 38. týden), kvůli mrtvým děti nechodí do školy, tak ať víme, kde je pravda. Jinde ve světě to jde, víš?

%d bloggers like this: