Dnes je smutný den. „Slavíme“ Světový den duševního zdraví – bohužel v té nejhlubší depresi.

Málokdo z nás mohl čekat, že se stane to, co se stalo. Že stát tvrdě zasáhne proti svým vlastním občanům, rozhodne, že jako lidské bytosti nemají žádnou hodnotu a že absolutně nezáleží na jejich budoucnosti. Že jim dovolí jen a pouze přežívat jako zvířatům. V důsledku toho došlo k obrovským nárůstům depresí, úzkostí, psychických poruch u dětí, sebevražd a domácího násilí.

O tom, jak lidé trpí, vyšla spousta článků. Namátkou vybíráme:

  1. Nárůst u rizika depresí a sebevražd jsem v době lockdownu čekal, ale ne takový. Restriktivní opatření měla vliv na setkávání s přáteli, na naše koníčky. Není to jenom o stresu, je tu neznámá situace, ve které se lidé musí zorientovat, říká výzkumník Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Dodává, že hladina duševních onemocnění kolísá se situací ve společnosti. Aktuálně.cz, 28. 9. 2020
  2. „Při jakékoliv krizi roste výskyt depresí, nejvíc jich je v regionech, kde se válčí. Tohle sice nebyla válka, ale byla to výjimečná situace, se kterou se nikdo z nás za svého života ještě nesetkal. Nikdo také na začátku nevěděl, jak dlouho ta karanténa potrvá, objevovaly se zprávy, že třeba i dva roky. To také lidské psychice nepřidá,“ vyvozuje Dudek. Idnes.cz, 25. 8. 2020
  3. Zvýšená sebevražednost je sice nejviditelnější, ale zároveň jen jeden z mnoha nešťastných důsledků rozšíření koronaviru a následného nouzového stavu. Za zavřenými dveřmi bytů kvasí řada dalších, „měkkých“ problémů: alkoholismus, domácí násilí nebo závažné psychické obtíže. Data o jejich rozsahu budou dostupná až zpětně, nicméně z některých projevů je lze odhadnout už nyní. ČRo, 7. 4. 2020
  4. Problematika domácího násilí eskalovala po celém světě již před začátkem karantény. S domácím násilím měla zkušenost každá třetí žena v Česku. „Ta čísla jsou obrovská. Celosvětově zemře v důsledku domácího násilí 30 tisíc žen. Je podstatné věnovat této problematice mnohem víc času, primárně prevenci, protože málokdo je schopný rozeznat, že je obětí domácího násilí. Není to samozřejmě jenom na ženách. Týká se i mužů, což je mnohem víc stigmatizované – takže i větší tabu.“ ČT, 9. 7. 2020
  5. Žáci prvního stupně základních škol se po více než dvou měsících vrátili do lavic. Kromě toho, že donedávna museli zvládat výuku na dálku, skrývala situace také další aspekt – děti se nevídaly se svými spolužáky. Právě to může mít spolu s izolací vliv na jejich psychiku. Učitelská platforma upozorňuje, že by se psychický stav dětí neměl po návratu do škol opomenout, ale naopak by se mu měla věnovat zvýšená pozornost. Idnes, 27. 5. 2020
  6. Sociální izolace u dospívající mládeže může vést k poklesu nálady, depresím a úzkostným stavům. To potvrzují i statistiky Linky bezpečí, na kterou se za poslední tři měsíce obrátilo v průměru o třetninu více více dětí a mladistvých kvůli psychickým obtížím. O více než polovinu se za březen zvýšil počet těch, kteří se na Linku bezpečí obrací kvůli kyberkriminalitě na internetu. Deník, 19. 6. 2020
  7. Tím dopady pandemie na psychiku české populace bohužel nekončí. „Podle toho, co vidím u nás na klinice a vím od kolegů, bych si troufnul odhadnout, že za poslední týdny se sebevražedné aktivity zdvojnásobily. Jen za posledních pět dní jsme přijali třináct takových pacientů, a to se k nám mnozí ani nedostanou. Oproti předchozím dobám jde o pokusy, které jsou vážnější. Často jsme takové pacienty pouštěli i další den domů, ale nyní je kolegové kvůli závažnosti pokusu doporučují k delší hospitalizaci,“ popisuje psychiatr. Novinky.cz, 12. 6. 2020

Co k tomu dodat?

To, že trpí naše duše vrchní tyrany nezajímá. Vidí jako správní „epidemiologové“ jen jedno nepřítele – virus s velmi malou smrtností. Za rukojmí si vzali slabé, staré a nemocné, které máme za úkol chránit na úkor přežití celku, ačkoli zničení ekonomiky a společnosti bude právě pro tyto skupiny největší hrozbou – už nebude nikdo, kdo by se o ně mohl postarat. Nebude žádný nadbytek, ze kterého bychom mohli rozdávat, bude-li stát nadále pracující a schopné a zdravé lidi zavírat do domácího vězení a systematicky ničit jejich podnikání a vzdělání.

%d bloggers like this: