Naše republika je demokratickým právním státem. Na tom nic nemění ani skutečnost, že se ve světě objevil nový virus. Proto je vláda povinna respektovat ústavu a ústavní zákony, a to i v nouzovém stavu. To se ale neděje. Od prvních okamžiků do dnešních dnů jsme svědky toho, jak jsou pošlapávána lidská práva a ničeny životy milionů lidí.

Dětem je upřeno vzdělání, podnikatelé nemohou pracovat, mnohým pacientům se nedostává potřebné zdravotní péče. Nesmíme opustit republiku a lidé jsou odděleni od svých blízkých v zahraničí. Stát v jediném okamžiku necitlivě zasáhl do životů nás všech. S postupem času se ukazuje, že došlo k tolika pochybením, že všechna už nelze ani vyjmenovat.

Je zapotřebí, abychom se vrátili k našim dřívějším životům, jinak bude nebezpečně ohrožena nejen demokracie, ale také fungování zdravotnictví, školství, bezpečnost a sociální pomoc potřebným. Stát není možné „vypnout“ a zakonzervovat na řadu měsíců nebo dokonce let. Navíc v situaci, kdy k tomu není žádný rozumný důvod. Naše zákony znají způsoby, jakými lze za normálního chodu věcí řešit výskyt infekčních nemocí.

Protože nouzový stav s sebou nese mnoho problémů a poškodil řadu lidí a firem, rozhodli jsem se spolupracovat na řešení dopadů nesprávných rozhodnutí vlády s těmi, kdo jsou nekonzistentními a nepodloženými rozhodnutími vlády poškozeni – ať už na zdraví nebo třeba v podnikání.

Jsme právníci z advokátní kanceláře a nehodláme se smířit tím, že by naše krásná republika měla skončit jako země bez právního řádu a bez demokracie. Věříme, že spolu s vámi dokážeme, aby se to nestalo.

Více o právní pomoci

Kontaktujte nás

%d bloggers like this: