Máloco hýbe společností tolik, jako naše školou povinné děti přidušené rouškami. Protože může být málokterému odpovědnému rodiči lhostejné, že jeho dětem je pomalu, ale jistě ničeno zdraví a že je dokonce přístup ke vzdělání podmiňován zahalením obličeje, rozhodla se jedna z matek a její syn podat diksriminační žalobu.

Proč právě diskriminační? Není snad diskriminací, že se děti v páté třídě mohou vzdělávat bez zakrytého nosu a úst? Není snad neodůvodněným rozlišováním, že se mohou soudci, jejich asistenti nebo justiční čekatelé účastnit svých seminářů a u toho dýchat naprosto volně? Proč mají právě oni výjimku, ačkoli jde o dospělé, kteří se nepochybně s nedostatkem kyslíku dokáží vyrovnat lépe než děti, které se každý den vyvíjí a rostou? Dokázal snad Prymula nějakou jasnou a dech beroucí studií, že děti druhého stupně jsou ti nejhorší že všech přenašečů?

Nevidíme stejně jako mnozí jiní rodiče žádný důvod k tomu, aby stát našim dětem ničil imunitu, sociální kontakty a budoucnost. Není pro to žádný důvod. Nejsme sami, kdo si to myslí. Podporuje nás i skvělá petice odvážných českých lékařů, kterým Prymula nemůže přijít na jméno.

V žalobě žák druhého stupně navrhuje tzv. předběžné opatření. Soud má jen velmi krátkou lhůtu na to, aby se rozhodl, jestli je správné, aby se děti dusily v rouškách. I po rozhodnutí o předběžném opatření ale bude pokračovat spor, kde se soud bude k věci muset definitivně vyjádřit. 

Pokud se chcete do řízení připojit jako vedlejší účastník (výhodou je, že neplatíte soudní poplatek), můžete využít vzoru zde. Svoji žádost můžete poslat soudu poštou (vytištěnou a podepsanou), případně prostřednictvím Vaší datové schránky nebo e-mailem s použitím zaručeného elektronického podpisu. Viz také základní informace zde. Z postavení osoby zúčastněné vám nevyplývají povinnosti (nemusíte např. jet do Prahy na jednání soudu – ve vzoru je rovnou zapracována omluva), ale jen možnosti. 

NEMÁME KAPACITU NA TO LIDEM POMÁHAT PŘIHLÁSIT SE JAKO VEDLEJŠÍ ÚČASTNÍK. POTŘEBUJEME SE KONCENTROVAT NA ŘÍZENÍ SAMOTNÉ. POKUD VÁM NESTAČÍ TENTO NÁVOD A VZOR, OSLOVTE PROSÍM JINÉHO ADVOKÁTA ČI ADVOKÁTKU, ABY VÁM POMOHLI A VŠE VYSVĚTLILI. VŠE POSÍLEJTE PŘÍMO SOUDU, NE NÁM. 

Žaloba na roušky na druhém stupni je v anonymizované podobě dostupná zde.

Doplnění žaloby je zde.

Soudkyně Kuchaříková návrh na předběžné opatření odmítnula.

%d bloggers like this: