Naše skvělá vláda právě oznámila, že v reakci na návrat koronaviru z prázdninové dovolené zavede od září zase na celostátní úrovni roušky. Lidi to přirozeně zvedá ze židle a rádi by se právně bránili. Proto je dobré se podívat, jak to s právními kroky proti rouškám zatím vypadá.

Ústavní soud: když opatření zavede vláda, tak si nestěžujte

Na Ústavní soud jsme se už se stížností za jednu naši klientku obraceli. Napadali jsme protiústavnost krizových opatření vlády i následně přijatých opatření ministerstva. Ústavní soud prohlásil, že krizová opatření jsou právním předpisem svého druhu, na který jsou občané krátcí. Napadnout by jej mohli jen poslanci nebo senátoři, ostatní mají smůlu. V této části (ano, opravdu) bylo rozhodnutí ústavních soudců jednomyslné.

Také ve vztahu k opatřením ministerstva soud návrh odmítl. Zde ústavní soudci dospěli k závěru, že se jedná o opatření obecné povahy „a to i z materiálního hlediska“ (bod 38 usnesení Pl. ÚS 11/20). To sice napadnout občané můžou, ale před správními soudy, takže nás laskavě nechte na pokoji, řekla většina ústavních soudců. Zde uplatnilo několik soudců „technické“ odlišné stanovisko.

Pražský městský soud poprvé: ministerstvo to určitě dělá dobře, pokud se vám to nelíbí, podejte si novou žalobu

V zastoupení našeho klienta jsme se na městský soud obrátili s žalobou proti rouškám už v dubnu 2020. Nejprve jsme napadali opatření ministerstva z 9. 4. 2020. Potom, co bylo opatření zrušeno a nahrazeno novým, jsme napadali navazující opatření z 30. 4. Senát 5A Městského soudu v Praze ale změnu žaloby nepřipustil a žalobu odmítnul. Prý jsme měli podávat pořád nové a nové žaloby, platit pořád nové soudní poplatky a celkově tančit, jak ministerstvo píská. Stejně jako my dopadli i jiní, kteří se na soud s žalobou proti rouškám obrátili.

Následně Nejvyšší správní soud sice rozhodl, že postup městského soudu nebyl v pořádku, ale stěžovat si asi můžeme leda tak na lampárně. Opatření mezitím byla zrušena a tak už není co přezkoumávat a žaloba bude nejspíše stejně zase odmítnuta.

Pražský městský soud podruhé: roušky v metru jsou právní předpis

V létě většina celostátních opatření skončila. My jsme si ale volno nevzali a s klientem z Prahy jsme napadli opatření v hlavním městě (zdejší hygiena je totiž stále přesvědčena, že virus po Praze jezdí jen metrem, ostatní MHD je pod jeho úroveň). A čeho jsme se nedočkali? Podle soudců senátu 3A roušky hygienické stanice nařizují právním předpisem, který soudy přezkoumávat nemůžou.

Podali jsme kasační stížnost a těšíme se na další dějství.

Závěr

No tak to konečně chápeme, jak nám to soudy vyložily! Pro věcně takřka stejná opatření (zákaz pohybu bez roušky) platí, že:

  • Pokud ho nařídí vláda podle krizového zákona, jde o právní předpis, proti kterému jednotlivec nic nezmůže, ledaže si nechá dát pokutu.
  • Pokud ho nařídí ministerstvo, jde o opatření obecné povahy, které můžou přezkoumat správní soudy, ale už ne Ústavní soud. Současně ale může být ministerstvo dost rychlé na to, aby co 14 dní nebo i častěji vydávalo nová opatření a stará rušilo. Pak nezmůžete prakticky nic a navíc vás to slušně unaví – pořád měnit žaloby není to, co si přejete dělat ve volném čase.
  • Pokud ho nařídí krajská hygienická stanice, jedná se zase o právní předpis, proti kterému se můžete bránit leda tak, že ho porušíte, necháte si „napařit“ pokutu a o tu se pak budete soudit.

Nezní to úplně vesele, ale my nic nevzdáváme. Vítáme zprávy od ministerstva (zase budou opatření, která je možné před soudy napadnout) a připravujeme nové žaloby na září. A pokud se soudy rychle neumoudří? No tak zbývá jen Štrasburk. Češi jim tam nejspíše pořádně přidají práce.

%d bloggers like this: