Dovolujeme si upozornit na velmi dobrý článek Jaroslava Kuby, doktoranda na právnické fakultě UK. Přehledně a srozumitelně hodnotí, jaké jsou možnosti vlády při vyhlášení nouzového stavu a vydávání krizových opatření.

Přečtěte si krátký úryvek:

„V kontextu uvedeného se tedy nabízí otázka, jaké má občan prostředky obrany před nezákonným zneužitím nouzového stavu. Ústavní soud v rámci své „jarní judikatury“ shledal, že samotné vyhlášení nouzového stavu je toliko „aktem vládnutí“, a byť s sebou přináší řadu právních důsledků samo o sobě (např. zvýšení trestních sazeb, následkem kterého jsou za bagatelní trestnou činnost ukládány několikaleté tresty odnětí svobody[15], apod.), je dle názoru Ústavního soudu toliko aktem politickým, a tedy vyloučeným ze soudního, přezkumu. I bez polemiky s tím je nepochybné, že tento závěr přispěl k lehkosti vyhlášení nouzového stavu stávajícího, a nelze se domnívat jinak, než že i těch budoucích (připomeňme, že například v takovém Egyptě platí ekvivalent našeho nouzového stavu s občasnými přestávkami již přibližně půl století).“

Člověk si až říká, že kdyby byl tento doktorand ústavním soudcem, nebyli bychom tam, kde teď jsme. A kde jsme si můžete doplnit sami.

Článek k dispozici zde.

%d bloggers like this: