Protože Městský soud v Praze zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, musíme se obrátit k poslednímu soudu v této zemi, kterému lze ještě věřit, že bude hájit základní lidská práva a svobody, právní stát a demokracii před zvůlí exekutivy utržené ze řetězu. Věříme, že Nejvyšší správní soud zohlední dostatečně dosavadní judikaturu a rozhodne ve prospěch panství práva.

Městskému soudu v Praze, tentokrát desátému senátu, nevadilo, že mimořádné opatření o uzavření škol nebylo vůbec nijak zdůvodněno. Je přitom běžným požadavkem na opatření obecné povahy, aby obsahovala důkladné odůvodnění založené na solidních podkladech. Stačí se podívat do kteréhokoli opatření krajské hygieny o tom, že se uzavírá koupaliště kvůli zkažené vodě, a sami se přesvědčíte, že se jako argument uvádí spousta dat, samozřejmostí je také jejich rozbor.

Ministerstvu zdravotnictví ale stačily v podstatě jen novinové články, aby u soudu obhájilo svoje rozhodnutí. To je samozřejmě projev libovůle a je nepřijatelné, aby se podobná situace opakovala třeba na podzim, pokud se vládě Andreje Babiše podaří „protlačit“ Parlamentem nový zákon související s nemocí Covid. Jestliže by nebylo mimořádně tvrdé a závažné zásahy do našich práv, jejichž porušení je navíc sankcionováno drakonickými pokutami, nutné velmi pečlivě odůvodňovat, mohla by si exekutiva dělat prakticky cokoli. To je nepřípustné, nemáme-li rezignovat na poskytování soudní ochrany.

Je nezbytné, aby každé mimořádné opatření obsahovalo podrobné zdůvodnění kroků, a nejen to. Musíme požadovat, aby ministerstvo doložilo také analýzy dat, aby je konzultovalo s řadou nezávislých odborníků, aby vědělo, jaké budou dopady jednotlivých opatření, jak je bude řešit a hlavně, aby bylo jasně a bez vytáček zřejmé, jakých cílů má být dosaženo a podle jakých kritérií poznáme, že cíle dosaženo bylo. To vše musí z odůvodnění mimořádných opatření vyplývat, jinak takovými kroky nesmí exekutiva ničit Českou republiku a její občany. Nežádáme tolik, jestliže se o uzavření jednoho koupaliště na pár dnů či týdnů vydává podrobně odůvodněné opatření. Takový je právní stát. Plně a bezvýhradně respektuje občana a jeho práva.

Spolu s našimi dětmi, jejich spolužáky a učiteli se ptáme: Vážené soudkyně a vážení soudci Nejvyššího správního soudu: je snad v České republice koupání důležitější než vzdělání?

Podaná kasační stížnost je dostupná zde.

%d bloggers like this: